Niet bekend Details Over slotenmaker Wichelen

Op de noordoosthoek over een Binnenwatersloot had chirur­gijn mr. Jacob Pyeterssz bestaan woonhuis en winkel. Je verbeeld mij, dat bestaan leerjongens het daar ook niet met werk gaat beschikken over ontbroken, al zou het maar slechts zijn hebben in het ‘barbieren’ over een boeren en buitenlui, die door een Waterslootse poort een plaats binnenkwamen en zich reinheids- en beleefdheidshalve met die heelkundige chirurgische ingreep wensten te onderwerpen, wegens zij zaken gingen doen ofwel de markt bezoeken.

Anti het einde over een 17e eeuw zou de jenever een plaats over een brandewijn als ‘hels vocht’ overnemen.

Met het zesde woonhuis, vanaf het Bagijnhof gerekend, thans (in 1882) via de oud-assistent resident Met den Bor bewoond, wordt ‘ritmeester Rhijoven’ mits „huyrder aangaande den adocaat Barnevelt, eygenaer” opgegeven. (Bestaan volle titel was Joncker Louys een la Catulle, Heere met Rijhove) Het woonhuis bevatte 8 haardsteden. In het woonhuis daaraanvolgende resideerde ‘den Prince over Poortugael’. Overeenkomstig aangifte met `s Prinsen diena­ren was het betreffende 9 haardsteden voorzien, ons getal het via slechts één enkel woonhuis in welke buurt werden be­reikt.

Waarschijnlijk had deze bestaan vermogen met welberekende of fortuinlijke speculaties in die ofwel gene waar te danken.

Voorbij het Weeshuis lopende in noordelijk richting staat in het derde woonhuis op een steen in de gevel ‘Dit Wapen over Spangiën’ uitgehouwen. 3 huizen bovendien woont de presiderende burgemeester Nicolaes Adriaensz. betreffende Adrichem; en ook dat daar ‘aldernaest’ behoort hem toe.    

Ofwel hij zijn vermogen in de Vleeshal of in de dienst over Apollo en Momus bezit verworven, daar geeft dit register met dit haardstedengeld geen antwoord op.

[Soutendam had dit hier abusievelijk over de hoek van een Breesteeg, maar die laatste drie huizen over de Koornmarkt behoorden tot het tiende kwartier, om het eenvoudig te maken.]

Bij bovengenoemde brouwerijen kan zijn daar een, die betreffende vele verschillende tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken, doch wier gevel tot op de huidige dag terug bewondering wekt met al die bouwkundigen en liefheb­bers over schone overblijfselen uit vorige eeuwen.

Met de westzijde van de zogeheten Pontemarkt, een gedeelte met de Brabantsche Turfmarkt, aldus genaamd naar een ponten; welke „

‘T Logement van sijne Genaede aangaande Hohenloo’, waarin thans dit Hoogheemraad¬schap met Delfland kan zijn gevestigd, werd niet in een belasting aangeslagen, om de eenvoudige reden dat met gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

Beantwoorden Heden het Rob Scholte museum bezocht. Heb daar genoten aangaande website een speciale en bijzonder gevarieerde kunstcollectie, getoond in ons beeldbepalend pand uit een wederopbouwperiode. Wat juist dat het pand (één met de laatste bewaard gebleven bouwwerken met architect Jo Kruger!

Tussen een ‘bootsgesel’ en ons ‘cousmaecker’ aan de zuidzijde betreffende de Geerweg woonde ‘de Heer Betreffende Osmale’. Deze had ons huizinge betreffende twee ‘haertsteen’ gehuurd met een weduwe met mr.

Dit werkwoord zou, in overeenstemming met Bleyswijck hier te Delft, zoveel betekenen, wanneer in een gezelschap, ‘bij benefitie betreffende ons glaesie’ de tijd te korten, direct de broeders betreffende een Colf vanouds eenvoudig waren.

Het ons en ander zeer goed samenging, wijsheid in de Raad namelijk en vanwege­treffelijkheid met fabrikaat, daarvan getuigen de resoluties in welke dagen genomen, ook zodra een vermaard­heid betreffende het oud-Delfts bier en betreffende het ‘Delfsch puyck’, een product betreffende de voormalige lakenindustrie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *